Otjänligt vatten i Ågelsjön

Publicerad 03 augusti 2018 11:12

Efter att provtagning av vattnet i Ågelsjön gjorts visade det sig att vattnet är otjänligt, det vill säga inte badvänligt.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna E. Coli och Intestinala enterokocker hittats i vattnet. Vattenprovet gjordes av Havs- och Vattenmyndigheten.

Det betyder att det skett en förorening av något slag. Det finns även risk att andra mikroorganismer finns i vattnet som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet.

Skyltar kommer att sättas upp vid badplatsen om avrådan att bada i Ågelsjön.

Ny provtagning kommer att ske och resultatet presenteras den 10 augusti.

Läs mer om provtagningen på Havs- och Vattenmyndighetens hemsida.