Omfattande arbeten påverkar trafiken i Norrköping

Publicerad 25 april 2018 10:57

Det utförs en rad olika vägarbeten och andra insatser som påverkar trafiken i Norrköping just nu. Skälen bakom är många – det rör sig om allt från löpande underhåll till säkerhets- och tillgänglighetsarbete. En annan orsak är den omfattande stadsomvandling som Norrköping precis har gått in i.

– Det byggs och fixas runt om i Norrköping, som växer som aldrig förr. Det är fantastiskt att vi står inför en sådan utveckling men en konsekvens av det är samtidigt att trafiken påverkas. Tyvärr kan vi inte ändra den situationen, men vi försöker göra allt för att påverkan ska bli så liten som möjligt, säger Niklas Engström, verksamhetschef projekt och upphandling på tekniska kontoret.

Åtgärder som gjorts är bland annat ett kontinuerligt arbete med att samordna kommunens insatser med andra aktörers, för att minska den samlade påverkan. Man arbetar även med avtal som möjliggör att insatserna ska kunna utföras så snabbt som möjligt. Ett exempel på det är att Skanska kommer att arbeta med full styrka på Värmlandsgatan även under semesterperioden. En annan åtgärd man arbetar med är regelbundna uppdateringar av en interaktiv karta på norrkoping.se, där intresserade kan gå in på webben och klicka på de arbeten som utförs för att få mer information. Just nu finns det även en karta över de största pågående projekten, med uppdaterad information om planerad start- och sluttid. Kartorna medför att man enklare kan hitta alternativa körvägar, något som minskar påverkan på trafiken. Norrköpings kommun uppdaterar även Trafikradion löpande med information till kommunens trafikanter.

– Vi har respekt för att situationen kan upplevas som jobbig och är tacksamma för att många visar hänsyn och har förståelse. Mycket av det som sker är arbeten som behöver utföras om vi vill fortsätta ha ett bra och säkert väg- och spårvagnsnät. Vi kan inte välja bort dem, men vi kan påverka upplägget av arbetet och där vill vi hela tiden försöka vara med och se vad vi kan göra för att underlätta framkomligheten, säger Olof Carlsson, verksamhetschef drift på tekniska kontoret.

Utöver kommunens egna arbeten i Norrköping, sker löpande underhåll och utvecklingsarbeten även via exempelvis E.ON och Norrköping Vatten och Avfall. Det genomförs även både större och mindre utvecklingsarbeten som byggen av radhus, hyreshus och bostadsrätter, där flera aktörer är involverade.

– Det är många olika insatser som sker parallellt i Norrköping just nu. Löpande underhåll och säkerhetsarbete utförs samtidigt som vi bygger nytt och har påbörjat arbetet med att omvandla staden. Vi förstår att det påverkar såväl trafikanter som boende och verksamheter, vilket vi är ledsna för. Samtidigt är det ju fantastiskt med den utveckling som både sker och kommer att ske i Norrköping, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Karta pågående projekt

Karta aktuella grävarbeten

Lägesrapport större projekt i kommunens regi:

Händelöbron (Norrköpings kommun) – reparation på grund av slitskador på kantstålen.
Beräknad tidsperiod: april 2018 till början av juni 2018.
Info: Fortskrider som planerat men tyvärr var hela bron tvungen att stängas av på grund av säkerhetsskäl efter ett tillbud med en lastbil. Trafiken till och från Händelö leds istället om till att åka runt via Västra Bravikenvägen. 
Mer information

Packhusrondellen (Norrköpings kommun och EON) – säkerhetshöjande åtgärder samt arbete med fjärrvärmekammare.
Beräknad tidsperiod: mars 2018 till maj 2018.
Info: Byggstarten fick senareläggas pga att tjälen i år låg kvar längre än väntat. Insatsen fortgår i övrigt helt enligt planerna.
Mer information

Värmlandsgatan (Norrköpings kommun och Norrköping Vatten och Avfall) – spårbyte samt underhåll av spårvägen, vattenledningar med mera.
Beräknad tidsperiod: april 2018 till hösten 2018
Info: Nyligen inlett. Värmlandsgatan upp till riksvägen avstängd. Norra promenaden stängd för genomfart från Norrtull till Beckershovsrondellen men endast i körriktning mot rondellen, i övrigt helt öppen för biltrafik. Promenaden öppnas helt åt båda håll igen när etapp ett är klar, vilket väntas vara omkring vecka 28. Under etapp två kommer Riksvägen att behöva stängas av omkring en månad. Det är oklart exakt när det blir, men omkring september. Avstängningen kommer inte att ske förrän Norra promenaden är helt öppen igen. Skyltar för alternativa vägar finns uppsatta. 
Mer information

Sandtorp (Norrköpings kommun, Norrköping Vatten och Avfall, E.ON) – påverkan på Gustaf Janzéns och Hjalmar Brantings Gata med ombyggnation och nybyggnation.
Beräknad tidsperiod: våren 2018 till våren 2019
Info: Sandtorp byggs ut i flera etapper. I den första etappen slutfördes de sista bostadsprojekten och nu i etapp två har de första gatorna börjat att byggas. Samtidigt läggs det land annat fjärrvärme och byggs en cykelväg. 

Mer information