Ombyggnation av mittrefug på Stockholmsvägen

Publicerad 19 maj 2020 19:42

Under vecka 22 och 23 kommer vägarbeten att utföras på mittrefugen mellan Stockholmsrondellen och Sandbyhovsrondellen. Framkomligheten kommer att vara begränsad med ett körfält öppet i vardera riktning.

En ny infart till Sandbyhovsområdet kommer att öppnas och den befintliga infarten kommer att stängas.