Olycka vid Ingelsta med farligt ämne

Publicerad 05 februari 2018 10:08

En olycka har skett vid Ingelsta, norr om Norrköping. Det är en lastbil med en container med metangas, så kallad biogas, som har vält. Metangas är inte giftigt men brandfarligt.

Räddningstjänsten har spärrat av området och håller nu på att täta den mindre läcka som tidigare upptäckts. Räddningstjänstens prognos är att arbetet kommer att pågå fram till kl 12.

Räddningstjänsten har börjat släppa på avspärrningarna och nu är Järngatan mellan Coop och Maxi öppen för trafik.
Vi uppdaterar löpande med mer information och hänvisar till
räddningstjänstens webbsida