Ökat samarbete mellan näringslivsavdelningen och Norrköping Science Park

Publicerad 24 oktober 2017 11:44

För att samla kompetenserna och skapa ett skarpt erbjudande gentemot näringslivet i regionen ökar Norrköpings kommuns näringslivsavdelning och Norrköping Science Park (NOSP) sitt samarbete och skapar tillsammans Business Norrköping.

  • - Business Norrköping är ett erbjudande till näringslivet där vi dedikerat kan arbeta med båda organisationerna. Genom att samnyttja resurserna kan vi ytterligare stärka vårt erbjudande gentemot näringslivet i regionen, säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom som även nyligen tillträtt som vd för NOSP.

Syftet med det nya upplägget är att parallellställa de båda organisationerna för att kunna synka de båda verksamheterna. Därmed hoppas man kunna utnyttja den kompetens som finns samlad på bästa sätt. I samband med det går Heléne Njord-Westerling in som verksamhetschef, och tidigare vd:n Jonas Jalvér går in som administrativ chef och näringslivsutvecklare för både näringslivsavdelningen och Norrköping Science Park.

  • - Jag känner mig oerhört ödmjuk inför min nya roll och är väldigt glad för förtroendet. Det känns också bra med det nya upplägget kring organisationen, säger Heléne Njord-Westerling.

  • - Det känns roligt att komma tillbaka till näringslivsavdelningen och samtidigt stå kvar med ett ben i NOSP, säger Jonas Jalvér. Båda organisationerna arbetar målmedvetet för att företagen i Norrköping ska må bra och kunna växa, och jag ser verkligen fram emot att vi fullt ut ska kunna utnyttja våra olika styrkor i det arbetet.

Ett område som Jonas Jalvér ser som viktigt är arbetet med att förtydliga för företagen vilka möjligheter till stöd de har.

  • - Förändringen går väldigt snabbt nu med digitaliseringen och globaliseringen, självlärande robotar, urbaniseringen där fler vill bo i städer samt hållbarhetsfrågorna som alla behöver inkludera i sin affärsplan, säger Jonas Jalvér. Samtidigt finns det många aktörer i det offentliga systemet som kan erbjuda olika former av stöd till företagen. Det kan röra sig om allt från verksamheter som Nyföretagarcentrum, Almi och Business Sweden (exportfrågor) till ekonomisk stöttning som innovationscheckar och tillväxtstöd. Där vill vi nu gå in och förtydliga och förenkla för företagen.