Ökande antal studiebesök till Norrköping

Publicerad 18 september 2017 10:00

Intresset för Norrköpings utveckling som stad sprider sig ut i landet. Det märks utifrån det ökande antalet studiebesök och förfrågningar om detsamma i kommunen. Bara under september månad arbetar Norrköpings kommun med åtminstone 15 studiebesök med inriktning stadsutveckling.

Under torsdagen den 14 september traskade 130 gäster från Halmstad, Göteborg och Stockholm gatorna upp och ner i Norrköping. Stora grupper på studiebesök i staden blir en allt vanligare syn. Majoriteten av studiebesöken är från andra svenska kommuner, men även myndigheter, företag och organisationer skickar förfrågningar och kommer till Norrköping.

Besökstrycket är högt även för andra avdelningar inom kommunen, men just nu är många extra intresserade av att ta del av Norrköpings stadsutvecklingsplaner. Tisdag den 19 september gör exempelvis Älvstranden Utveckling från Göteborg ett besök, och torsdag den 21 september kommer såväl Boverket som Borås stad hit. Helsingborg, Örebro och Halmstad är andra kommuner som nyligen besökt Norrköping.

Flera nyskapande byggprojekt är på gång och det gör Norrköping attraktivt för besök, visar förfrågningar. Inre hamnen är ett exempel som väcker intresse både som stadsutvecklande projekt och för att många kommuner står inför liknande utmaningar gällande marksanering. Besökarna är ofta pålästa och vet vad Norrköpings kommun arbetar med. Industrilandskapet och guidade stadsvandringar är andra exempel på återkommande önskemål för studiebesöken.

- Flera besökare uppskattar Norrköpings kommuns transparens. Vi målar inte allt i rosenrött utan talar om problem och utmaningar som uppstår när vi bygger så mycket. Det uppfattas som ärligt och trovärdigt, säger Karin Milles, stadsarkitekt, som leder många stadsvandringar.

En annan anledning till det ökade antalet studiebesök under hösten är grannstaden Linköpings arrangemang Vallastaden 2017, en bo- och samhällsexpo som hålls under september månad. Flera besökare passar då på att komma till Norrköping under samma studieresa.

- Studiebesöken ger oss erfarenhetsutbyte som vi kan lära mycket av. De ger oss också möjlighet att marknadsföra Norrköping som stad, potentiell hemort och arbetsgivare. Vi ska bygga 10 000 nya bostäder, kommunen vill växa och locka hit fler människor. Varje chans att få visa upp Norrköping och allt som händer här är ett unikt tillfälle, säger Kenneth Hagström, vd Norra Staden Fastighetsutveckling.