Ny utbildning stärker Norrköping som musikstad

Publicerad 08 februari 2018 11:00

Norrköping får en ny musikutbildning: Marieborgs folkhögskola utvecklar en kreativ yrkesutbildning, Musiklinjen. Den vänder sig till musikskapare som vill utveckla sitt konstnärskap och skaffa kunskap för kunna arbeta med musik på heltid.

Marieborgs folkhögskola utvecklar en kreativ yrkesutbildning, Musiklinjen. Det är en tvåårig vuxenutbildning som vänder sig till musikskapare som vill utveckla sitt konstnärskap och skaffa de kunskaper som krävs för att kunna arbeta med musik på heltid. År 1, basåret, handlar om musikutveckling och år 2, påbyggnadsåret, fokuserar mer på entreprenörskap.

Utbildningen startar hösten 2018 och har 20 platser per år. Undervisningen är förlagd till Fröbelhuset och film- och musikgymnasiets lokaler, mitt i centrala Norrköping. Marieborgs folkhögskola samarbetar med Norrköpings kommun, studieförbund och andra nationella organisationer kopplade till musik.