Nytt statligt servicekontor till Norrköping

Publicerad 29 maj 2018 13:03

Från och med 1 januari 2019 ska Statens servicecenter ansvara för en samlad organisation för statlig lokal service. I en utredning som överlämnades till regeringen i dag föreslås att 27 nya servicekontor ska öppna på olika platser i landet, bland annat i Norrköping.

Utredningen som i dag överlämnades till civilminister Ardalan Shekarabi (S) föreslår bland annat att 27 nya servicekontor ska öppna senast den 31 december 2020. Sammanlagt kommer den statliga serviceorganisationen då att ha 140 servicekontor.

Tolv servicekontor ska öppna i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. I Norrköping föreslås ett servicekontor öppna i Hageby, Klockaretorpet eller Navestad.

  • – Statlig service ska finnas tillgänglig för alla invånare, därför är utredningens förslag om fler servicekontor mycket välkommet. Att staten öppnar servicekontor i någon av stadsdelarna Hageby, Klockaretorpet eller Navestad är bra. Det är områden där det ibland kan vara svårt att nå ut med information och service som de som bor där har rätt till, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande i Norrköping.

Servicekontoren ska erbjuda service avseende Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Arbetsförmedlingen. Besökare till servicekontoren ska kunna få hjälp med såväl allmänna frågor, vägledning och användning av digitala frågor som personliga ärenden. En videomötestjänst ska också finnas tillgänglig på alla servicekontor.

Länk till regeringens nyhet.