Nytt avtal innebär klartecken för samordning av kommunens varuleveranser

Publicerad 26 oktober 2017 08:00

Norrköpings kommun har nu tecknat avtal med Alfredssons Transport AB gällande samordning av kommunens varuleveranser till sina enheter. Samordningen väntas leda till att antalet leveranser mer än halveras.

- Omkring 200 adresser inom exempelvis skola, förskola och vårdboenden kommer att beröras, säger projektledaren Anna Wetterlind, projektledare Samordnad varudistribution. Att antalet transporter minskar till de här adresserna innebär förutom rena miljövinster bland annat även en minskad risk för olyckor.

Norrköpings kommun gör årligen en mängd inköp som transporteras till olika kommunala kök och enheter. Idag finns ingen logistisk planering av leveranserna, men det nya avtalet innebär bland annat att man nu kan gå vidare med planerna på att skapa en distributionscentral. Där kommer leverantörerna att kunna lämna sina varor på ett och samma ställe. Sedan lastas de om i ett system som går ut på att det ska bli så få transporter som möjligt. Målet med det är en minskning av antalet leveranser och antalet körda kilometrar, minskad hälso- och miljöpåverkan, styrda leveranstider och ökad trafiksäkerhet vid kommunens förskolor och skolor.

- Kommunen tar härmed ytterligare ett steg i miljöarbetet och tar ansvar för att minska miljöpåverkan i våra egna varuleveranser, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C). Vi arbetar fokuserat för att kunna efterleva de mål som finns framtagna på området.

Det nya systemet väntas kunna sättas i bruk i maj 2018. Då införs samordning av kommunens livsmedel. I nästa steg införs samordning av kommunens övriga varor, och dit beräknas man nå första kvartalet 2019. När systemet är i full drift väntas leveranserna minska med ca: 60%.