Ny tobakslag från 1 juli

Publicerad 18 juni 2019 14:37

Den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla. Den nya lagen innebär en del förändringar, både för dig som röker och för dig som säljer tobak eller har en restaurang. Bland annat kommer det inte längre vara tillåtet att röka på uteserveringar, tågperronger och lekplatser.

Lagen berör flera verksamheter

Den 1 juli träder en ny lag i kraft som bland annat innebär:

  • att rökning förbjuds på uteserveringar
  • mindre rökrum inne på restauranger är fortsatt tillåtna om de inte är placerade så att alla gäster måste passera genom rummet. I rökrummet får inte mat eller dryck serveras
  • rökning förbjuds vid kollektivtrafik utomhus, det vill säga på perronger, busstationer, busshållplatser med mera
  • rökning förbjuds på inhägnade platser utomhus, huvudsakligen avsedda för idrottsutövning
  • rökning blir inte tillåten på lekplatser som allmänheten har tillträde till
  • rökning förbjuden vid entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till
  • tillståndsplikt införs för tobaksförsäljning.

Rökförbudet gäller alla typer av rökning: tobaksrökning, rökning med örtprodukter, e-cigarrettrökning och andra typer av förångning av tobak eller nikotinprodukter.

Mer om rökfria miljöer

Uteserveringar

Den nya lagen innebär att det inte längre är tillåtet att röka på uteserveringar. Det gäller alla typer av uteserveringar och det är inte heller tillåtet att dela av serveringen eller att inrätta rökområden för rökning utanför serveringsområdet. Det är även förbjudet att röka intill entrén vid uteserveringar.

Vem ansvarar för att rökförbudet följs?

Det är den som äger eller på annan grund bestämmer över en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Försäljning av tobak

Enligt den nya lagstiftningen måste du som säljer tobak ansöka om tillstånd hos kommunen, tidigare har det räckt att anmäla sin försäljning. Har du redan anmält tobaksförsäljning innan den 1 juli 2019, kommer du behöva ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Mer om försäljning av tobak