Ny översiktsplan antagen

Publicerad 20 juni 2017 15:22

En ny översiktsplan för stad respektive landsbygd blev under kommunfullmäktiges sammanträde den 19 juni antagen.

Den nya översiktsplanen går i linje med vision 2035 och presenterar målsättningar för hur Norrköping ska växa hållbart och fortsätta vara en levande kommun. En viktig aspekt är att skapa förutsättningar för att kunna möta marknaden. Planförslagen fokuserar bland annat på att bygga vidare på det som redan finns och behålla de kvaliteter som kommunen redan har.
– Äntligen är vi i hamn när det gäller dessa viktiga strategiska dokument - jag skulle säga mandatperiodens viktigaste dokument. Vi ska planera för en stad där olika behov och förutsättningar ryms. Där till att alltid ligga steget före, undersöka trender och utveckling i samhället. Hur vill människor bo, vad är viktigt i människors livsmiljöer? Vad är en attraktiv stad? De värden som har varit vägledande för mig i detta arbete har varit mångfald, helhet, delaktighet och jämlikhet, säger Kikki Liljeblad (S), stadsplaneringsnämndens ordförande.

Tidigare översiktsplan för landsbygd är från 1990 och för stad från 2002. En aktuell översiktsplan är nödvändig för att kunna fortsätta utveckla kommunen långsiktigt och beständigt. Genom att både landsbygd och stad finns med i den nya planen skapas en helhetsbild över hela kommunen. Norrköpings tillväxt är just nu en av de starkaste i Sverige, dels med infrastruktursatsningar men också med en stark befolkningsutveckling.

Om ingen överklagar vinner besluten laga kraft tre veckor efter att protokollet är justerat.