Ny bygglovstaxa i Norrköping

Publicerad 03 juli 2017 08:00

Från och med den 1 juli 2017 gäller en ny bygglovstaxa i Norrköping. Den nya taxan innebär rättvisare kostnader och en enklare och effektivare hantering av nya ärenden.

- Den stora förändringen är att det blir billigare för företag att etablera sig i Norrköping. Samtidigt är förändringen för privatpersoner väldigt liten, säger Reidar Svedahl, kommunalråd (L).

I den gamla taxan baserades kostnaden på antalet kvadratmeter som ansökan gällde, vilket innebar att stora byggen blev dyra. Det gjorde att företag som ville bygga nya lokaler fick en hög kostnad.

Den nya taxan är istället baserad på hur lång tid ett ärende tar att hantera. Förändringen genomförs enligt ett förslag som kom från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2014, men endast ett fåtal kommuner har hunnit införa den.

-Det nya systemet innebär en mer rättvis bedömning av hur mycket en ansökan ska kosta. Den kommer även att frigöra tid för handläggarna så att vi kan fokusera på mer kvalificerade arbetsuppgifter. Istället för att behöva gå igenom ett krångligt och svårtolkat uträkningssystem kan vi istället utgå från en tabell med schablonmässigt uträknad tidsåtgång för ett ärende, säger Elin Lindqvist på bygg- och miljökontoret.

Den nya taxan gäller för ärenden inkomna från och med 1 juli 2017. Därför fungerar både den gamla och nya taxan ett tag parallellt. Beslutet om den nya bygglovstaxan togs av Kommunfullmäktige den 24 april.

Mer information finns på: www.norrkoping.se/bo-miljo/bygga/bygglovanmalan/

Kontaktpersoner:
Elin Lindqvist
Titel: bygglovsingenjör, bygg- och miljökontoret
Telefon: 011- 15 14 02
elin.lindqvist@norrkoping.se

Reidar Svedahl
Titel: kommunalråd (L)
Telefon: 070-643 83 33
reidar.svedahl@norrkoping.se