Ny avgiftsmodell godkänd i kommunfullmäktige

Publicerad 28 november 2017 11:12

Texten är uppdaterad 15 januari efter att tiden för överklagan har gått ut.

På kommunfullmäktige 27 november godkände nämnden enigt förslaget om ny avgiftsmodell för livsmedelskontrollen i Norrköping, ofta kallad Norrköpingsmodellen. Den nya modellen börjar att gälla 1 januari 2018.

Norrköpings kommun har ansvar för att genomföra livsmedelskontroller hos alla verksamheter som jobbar med livsmedel i någon form. Kontrollerna ska se till att alla personer som handlar i mataffären, tar en fika på stan eller äter på en restaurang, ska känna sig trygga med att de får säkra livsmedel och det de betalar för.

Vad är nytt?

Vi har sänkt timtaxan och ändrat på när livsmedelskontrollen ska betalas. Från 1 januari 2018 kommer företagen att betala efter att vi har gjort kontrollen. Med den tidigare modellen betalades kontrollen i förskott. Inga andra ändringar är gjorda utan livsmedelskontrollerna genomförs på samma sätt som tidigare.

Beslutet är giltigt

Nu har tiden för överklagan gått ut och beslutet är giltigt från 1 januari 2018.

Information till alla verksamheter

Alla livsmedelsverksamheter kommer att få information om den nya modellen och vad som gäller via brev under januari.

Här kan du läsa informationsbrevet på svenska, engelska och arabiskaPDF (pdf, 698.6 kB)

Här kan du läsa informationsbroschyren om livsmedelskontrollen
PDF
(pdf, 269.4 kB) 

Har du några frågor om den nya avgiftsmodellen?
Då kan du kontakta oss på telefon 011-15 14 54 eller e-post byggomiljokontoret@norrkoping.se.