Nya riktlinjer för bostadsförsörjningen

Publicerad 12 september 2017 13:40

Stadsplaneringsnämnden har i dag beslutat om Norrköpings kommuns förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen, ska gå ut på remiss.

Syftet med planeringen av bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i bra bostäder och grundar sig i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar som ska antas under varje mandatperiod.

– Norrköping är en engagerad stad. Kommuninvånarna vill vara med i stadens utveckling och för oss som arbetar med stadsutveckling är det både roligt men också viktigt att få ta del av invånarnas synpunkter. Vi ser att Norrköping växer och vi behöver strategier för att kunna möta befolkningstillväxten. Bland annat genom att ta fram nya riktlinjer som konkretiserar våra övergripande mål, säger Kikki Liljeblad (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Den stora förändringen från tidigare riktlinje är att det i det nya förslaget har tydliggjorts vilka verktyg och strategier kommunen ska utgå ifrån för att uppnå en god bostadsförsörjning. Verktygen ska skapa förutsättningar för bostadsbyggande och påverka bostadsmarknaden. De verktyg och strategier som redovisas i förslaget är:

 • Planering
 • Genomförandeanalys, prioriterings-, och genomförandeplan
 • Varierat boende
 • Kommunalt markägande och aktiv markpolitik
 • Tilldelning av kommunal mark
 • Byggdialogen och andra forum för marknaden
 • Allmännyttan
 • Bostadsinformation
 • Bostadsförmedling
 • Hyresgarantier
 • Verktyg för särskilda grupper
 • Ekonomiskt tillgängligt boende

– Det är en verktygslåda för kommunen att skapa förutsättningarna men vi ska komma ihåg att det är marknaden som faktiskt bygger, säger Lars Bergman, markstrateg, stadsbyggnadskontoret.

Norrköpings kommuns förslag har tagits fram av stadsbyggnadskontoret i samverkan med vård- och omsorgskontoret, socialkontoret, kommunstyrelsens kontor, bygg- och miljökontoret och Hyresbostäder i Norrköping AB.