Nu släpps kommunens första hållbarhetsrapport

Publicerad 18 maj 2018 10:15

Under 2016 kom en ändring i årsredovisningslagen som innebär att större företag måste hållbarhetsrapportera. För Norrköping Rådhus AB påverkar lagändringen bara två av dotterbolagen: Hyresbostäder AB och Norrköping Vatten och Avfall AB. Större företag är sådana som två år i rad uppfyller minst två av följande tre kriterier:

  • minst 500 anställda
  • minst 350 miljoner kronor i omsättning
  • minst 175 miljoner kronor i balansomslutning

Norrköping Rådhus AB tog dock ett beslut om att ta fram en hållbarhetsrapport för hela bolagskoncernen, inklusive de tolv dotterbolagen, trots att lagen inte kräver det. Detta för att ytterligare lyfta och utveckla bolagens goda hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsrapporten är fastställd av Norrköping Rådhus AB och presenterades på bolagskoncernens årsstämmodag den 17 april.

Hela rapporten finns att läsa på norrkoping.se