Nu förbereds för arkeologisk utgrävning i kvarteret Ankarstocken

Publicerad 19 november 2019 10:32

Karta över kvarteret Ankarstocken.

Tisdag 19 november inleds arbetet med att förbereda för arkeologiska utgrävningar i kvarteret Ankarstocken. I kvarteret planeras för bostäder.

Byggnationen kommer att föregås av en arkeologisk utgrävning. Det förberedande arbetet för detta inleds 19 november med att träd tas ner på tomten. Naturutredningar är gjorda och biotopskyddet har hanterats av länsstyrelsen. Den arkeologiska utgrävningen är planerad att pågå under fyra veckor.

Det är enbart en förundersökning och om de hittar något intressant så kan det kräva ytterligare undersökning. Husen som byggs kommer att var en del i arbetet med att återskapa rutnätstaden och det ska bli spännande att se vad man hittar i kvarteret som ligger på gränsen till det gamla Norrköping, säger mark- och exploateringsingenjör Lisa Nyström.

En detaljplan för kvarteret Ankarstocken antogs redan 2004 som möjliggjorde byggrätter på tomten mellan parkeringshuset Ankaret och Repslagaregatan. Inom kvarteret planerar nu Youthl Holding AB att bygga cirka 228 minilägenheter för unga och Whass Förvaltning AB planerar att bygga 30 lägenheter med lokaler i bottenvåningen.

De flesta bostäder som tidigare fanns i kvarteret revs under 60-talet. I detaljplanen innan 2004 stod kvarteret som parkeringsyta. Byggnationen beräknas inledas under våren 2020.