Nu är Barnahus Norrköping invigt

Invigning Barnahus Norrköping 8dec2017
Publicerad 08 december 2017 16:57

Under fredagsförmiddagen invigdes Barnahus Norrköping med tal och tårta. Traditionsenligt klipptes bandet och därmed öppnades dörren till huset.

Barnahus är en trygg, barnvänlig miljö där barn som misstänks vara utsatta för övergrepp får vara i centrum för utredningsprocessen.

- Det sammanfattande ordet idag är ”Äntligen!”. Vi har väntat på detta länge, och det känns väldigt, väldigt bra att vi nu står här, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd i Norrköpings kommun som klippte bandet på invigningen tillsammans med Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Östergötland.

Verksamheten startar den 3 januari med att samordare, kurator och psykolog flyttar in i lokalerna och börjar sitt arbete. Men det kommer att dröja till mitten av januari innan verksamheten kan ta emot barn.

- Tanken är att vi ska fånga upp de här utsatta barnen och ha krissamtal med dem efter det som de utsatts för. Det betyder att de får stöd direkt, säger Karin Gustafsson, kurator på Barnahus.

- Syftet är att alla professionella, vård, polis eller åklagare ska komma till barnet som utsatts för våld i nära relationer, bevittnat våld eller varit utsatt för sexuella övergrepp, säger Karin Emilsson, psykolog och psykoterapeut.

Eftersom alla professionerna samlas på samma plats så slipper barnet eller ungdomen slussas runt mellan olika myndigheter och ska inte i onödan behöva upprepa sin berättelse för flera personer. Barnahus i Norrköping är kommunerna i östra Östergötlands Barnahus, det vill säga kommunerna Norrköping, Valdemarsvik, Finspång och Söderköping.

- Barnahus är bra för barnet, men också för samverkan mellan professionerna. Eftersom man är i samma hus kommer de närmare varandra, vilket gör att insatserna för barnet kan komma igång fortare och bli bättre, avslutar Eva-Britt Sjöberg (KD), kommunalråd i Norrköpings kommun.

Barnahus Norrköping är en samverkan mellan kommunerna i östra Östergötland, Region Östergötland, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Här kan du läsa mer.