Norrköping står inför avgörande beslut om Ostlänken

Publicerad

I samband med att Ostlänken byggs behöver Norrköpings kommun fatta beslut om hur en ny station i centrala Norrköping ska utformas. Beslutet är viktigt för att planering och byggnation av Ostlänken ska kunna fortsätta och tågen ska kunna börja rulla enligt tidplanen senast 2035.

I december i år ska kommunfullmäktige ta beslut om vilken stationslösning som kommunen tillsammans med trafikverket ska arbeta vidare med.

Att stationen ska placeras i centralt läge strax norr om dagens station är bestämt sedan länge. Nu handlar det om spårens placering i höjdled. Inför beslutet i december finns tre olika förslag;

A. upphöjd järnväg på en bro
B. järnvägen i marknivå med många passager över spåren
C. järnvägen i marknivå med färre passager över spåren

Här kan du läsa mer om alternativen och lämna dina synpunkter.

Film från presskonferensen där kommunens politiker och tjänstemän presenterar de olika alternativen för Norrköpings nya centrastation.