Norrköpings kommun vill att kommuninvånarna tycker till under Augustifesten

Publicerad 15 augusti 2017 13:46

I år kommer Norrköpings kommun, precis liksom förra året, att delta på Augustifesten i en spårvagn. Under årets Augustifest vill kommunen att Norrköpingsborna gör sin röst hörd och tycker till om olika stadsutvecklingsprojekt och framtidens spårvagnstrafik.

Fredag och lördag, 18-19 augusti, kommer Norrköpings kommun att delta på Augustifesten i en spårvagn som även använts tidigare år. I spårvagnen, som kommer att stå uppställd på Drottninggatan vid Hörsalen, kommer besökarna att kunna se på stadsutvecklingsprojekt i visualiseringsbord, prata med tjänstemän och politiker och tycka till om olika projekt. Inre hamnen deltar med utställningen av detaljplanen och visar upp modellen över området.

De som besöker spårvagnen under Augustifesten kommer att kunna tycka till via ett ”klotterplank” där andra besökare kan se vad som skrivits. Besökarna kommer också att kunna fylla i sina synpunkter på kort och lämna in anonymt.

– Det är mycket spännande som händer i Norrköping just nu och det är viktigt att Norrköpingsborna ges möjlighet att vara delaktiga när staden utvecklas, säger Kristin Blomgren, kommunikatör på Norrköpings kommun.

Norrköpingsborna kommer också att kunna svara på en online-enkät om spårvägsutbyggnad. Enkäten kommer även att finnas på www.norrkoping.se/framtidenssparvag fram till och med den 10 september.

– Jag hoppas att spårvagnen blir välbesökt och att många verkligen tar tillfället i akt att tycka till om Norrköpings framtida utveckling, säger stadsplaneringsnämndens ordförande Kikki Liljeblad (S).