Norrköpings kommun tar ansvar för att få fler i arbete

Publicerad 15 september 2017 12:08

Mer än hälften av de som får ekonomiskt bistånd i Norrköpings kommun är arbetslösa och vill arbeta. Norrköpings kommun har tagit ett ansvar som arbetsgivare och möjliggjort för 250 personer att under 2017 att få en extratjänst inom kommunen.

Extratjänsterna är till för de som är långtidsarbetslösa och nyanlända, det vill säga för dem som står längst från arbetsmarknaden.
Trots att vi befinner oss i en högkonjunktur och arbetstillfällena ökar, så finns det fortfarande de som inte följer med den högkonjunkturen. Extratjänster ger möjlighet till personer som står långt bort från arbetsmarknaden att genom en tillfällig anställning närma sig arbetsmarknaden, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I Norrköpings kommun är närmare 60 % av de som får ekonomiskt bistånd, på grund av arbetslöshet, arbetsföra. Det är för den gruppen som Norrköpings kommun skapat möjlighet att närma sig arbetsmarknaden genom extratjänster.
– Det känns bra att hjälpa så många personer som befinner sig i ett utanförskap, säger Lars Stjernkvist (S).

Tekniska kontoret utökar med extratjänster

Tjänsterna kommer att fördelas inom tekniska kontorets samtliga verksamheter men den övervägande delen kommer att arbeta på enheten Natur & Bygg som utökar sin enhet med 70 personer samtidigt som de får nya uppdrag.
– Extratjänsterna på Natur & Bygg består av enklare arbetsuppgifter som tömning av papperskorgar, underhåll av parkbänkar och lekmaterial men även tillsyn av grillplatser, staket och väderskydd vid hållplatser. Det kan också vara städning och röjning av områden som inte sköts idag, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden, Norrköpings kommun.

På Natur & Bygg kommer personalen att indelas i arbetslag om sex personer med en lagförman och varje arbetslag har ett avgränsat geografiskt område att sköta. För att klara det nya uppdraget har 15 personer anställts för arbetsledning och extratjänsterna kommer successivt att tillsättas under hösten.
– Det här är ett unikt tillfälle att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden möjlighet att få jobb samtidigt som de bidrar till ett renare, snyggare och tryggare Norrköping, säger Karin Jonsson (C).

Även vård- och omsorgskontoret och utbildningskontoret kommer att förstärkas med extratjänster.