Norrköpings kommun stödjer näringslivet genom slopade avgifter

FOTO: Fredrik Schlyter

Publicerad

Den pågående pandemin har tvingat stora delar av Norrköpings näringsliv till kraftiga åtgärder för att hjälpa till att hindra smittspridningen. Nu riktar Norrköpings kommun ytterligare stöd mot näringslivet. En av åtgärderna är att slopa avgiften för att söka serveringstillstånd och markupplåtelse för uteservering.


Den pågående pandemin har tvingat stora delar av Norrköpings näringsliv till kraftiga åtgärder för att hjälpa till att hindra smittspridningen. Nu riktar Norrköpings kommun ytterligare stöd mot näringslivet. En av åtgärderna är att slopa avgiften för att söka serveringstillstånd och markupplåtelse för uteservering.

Coronautbrottet i början av år 2020 och den pandemi som råder sedan dess har gjort att stora delar av näringslivet har tvingats till kraftiga åtgärder för att hjälpa till att stoppa smittspridningen. Åtgärder som drabbar företagen negativt och gör att många idag har det väldigt tufft. Näringar som drabbats hårdast på kort och lång sikt är primärt restaurang, hotell, handel, besöksnäring/kultur, evenemang och tjänsteföretag..

Norrköpings kommun har under hela pandemin jobbat i tät samverkan med näringarna för att hitta former för att underlätta för näringslivet och avsätter nu 22 miljoner kronor för näringslivsåtgärder med anledning av Covid 19.

– Näringslivet har stora krav på sig att anpassa sin verksamhet för att minska smittspridningen. Åtgärder som gör att det blir svårt för många företag att överhuvudtaget bedriva sin verksamhet. Därför att det viktigt att vi gör det vi kan för att stötta och därmed ser till att Norrköpings näringsliv klarar sig igenom pandemin och lever kvar efter den, säger kommunalråd Reidar Svedahl (L).

Som en del av den satsningen har kommunfullmäktige beslutar att avgiftsbefria ansökningar om serveringstillstånd för restaurang och hotellnäringen under åren 2020-2021 och att också slopa avgiften för ansökningar om markupplåtelse för uteserveringar och torghandel under åren samma tidsperiod. Dessutom kommer avgifter som betalats gällande serveringstillstånd och markupplåtelse för uteserveringar och torghandel för år 2020 att krediteras.

– Det är glädjande att vi tagit beslut om att avgiftsbefria markupplåtelsekostnaden och även kostnaden för serveringstillstånd gällande för både år 2020 och 2021. Detta är ytterligare en mycket viktig pusselbit i arbetet att stödja våra viktiga näringar som just nu befinner sig i en mycket svår situation ekonomiskt på grund av pandemin, säger näringslivsdirektör Pontus Lindblom.