Norrköpings kommun stödjer lantbrukarna med foder

Publicerad 19 juli 2018 10:00

På grund av den rådande torkan har Norrköpings kommun fått in förfrågningar från kommunens lantbrukare om att hjälpa till med foder till deras betesdjur. Eftersom mycket av kommunens mark är utarrenderad finns det inte mycket foder eller bete att erbjuda, men kommunen försöker bidra så gott det går.

Norrköpings kommun har hittills bidragit med 11 hektar grönytor för skörd. Nu undersöker kommunen möjligheter att se om det finns ytterligare ytor för foder eller bete i bland annat Arkösundstrakten, Herstadberg och tätortsnära gräsytor. De områden som är lämpliga att nyttjas kommer att fördelas via Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Det är LRF som tar emot önskemål och prioriterar hur tilldelning av ytor för foder att slå eller bete till djuren sker. Mer information finns på LRF Östergötlands hemsida. Kontaktperson: Per Helgesson, ordförande för LRFs kommungrupp i Norrköping, telefon 011-28 55 58.

Har du frågor om specifika ytor i Norrköpings kommun är du välkommen att vända dig till Kontaktcenter på telefon 011-15 00 00.