Norrköpings kommun redo för nya regler om besöksförbud

Publicerad 15 september 2020 16:24

Tisdagen den 15 september lade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten fram ett förslag om att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från och med den 1 oktober. Regeringen väntas klubba igenom beslutet, och vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun står nu redo att snabbt kunna ställa om sina verksamheter.

  • – För många har detta varit en påfrestande tid och vi välkomnar ett beslut från regeringen som skulle innebära att det blir enklare för boende att kunna träffa anhöriga och vänner igen. Vi kommer nu att fokusera på den viktiga frågan om hur besöken i så fall kan genomföras på ett säkert sätt, och i det arbetet kommer vi helt och hållet att utgå från Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.
  •  

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten tar just nu fram nationella riktlinjer och rekommendationer för vad som ska gälla vid besöken. Det rör sig bland annat om frågor som rör handhygien, avstånd och kravet på att vara frisk vid besök.

  • – Vi har sett över våra verksamheter så att vi ska kunna vara förberedda inför att kunna genomföra en sådan här omställning på ett bra och tryggt sätt. Det gäller inte minst själva övergången. När besöksförbudet upphör kommer väldigt många av självklara skäl vilja komma på besök, och då behöver vi kunna säkerställa att det kan ske utan att risken för smittspridning ökar, säger Magnus Johansson.
  •  

Efter att kommunen fått ta del av Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer för besöken, kommer informationen på norrkoping.se gällande besök på kommunens äldreboenden att uppdateras i enlighet med dessa. Uppdaterad information om vad som gäller kommer även att finnas tillgänglig via kommunens kontaktcenter samt på kommunens boenden.

Socialstyrelsens pressmeddelande om besöksförbudet

Folkhälsomyndighetens pressmeddelande om besöksförbudet