Norrköpings kommun och E.ON tecknar avtal

Publicerad 12 maj 2017 11:34

Norrköping genomgår nu en mycket stark utveckling. Ett av de viktigaste stadsutvecklingsprojekten är Inre hamnen, ett område som kommer att rymma omkring 2 000 bostäder när allt är färdigbyggt och ha närhet till både stadskärnan och resecentrum samt direkt vattenkontakt.

Under planering av området har det blivit uppenbart att E.ONs hetvattencentral i kvarteret Skeppsdockan behöver flyttas och förutsättningarna för detta prövas i rätten. För att på ett bättre och snabbare sätt hantera processen har Norrköpings kommun och E.ON fört egna förhandlingar och har nu tecknat ett avtal om förutsättningarna för flytten av hetvattencentralen. I och med det här avtalet kommer det rättsliga ärendet att dras tillbaka.

– Det här är dubbelt viktigt då det bidrar både till fortsatt stadsutveckling och ett hållbart Norrköping. Med den här uppgörelsen får vi en anläggning som baseras på hållbarhet, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.

I ett längre perspektiv ser kommunen en utveckling även på södra sidan av Motala ström. Norrköpings kommun och E.ON har därför även kommit överens om att kommunen får en köpoption på delar av kvarteret Triangeln.

– Med köpoptionen på delar av kvarteret Triangeln kan kommunen ge de strukturella förutsättningarna för att området ska bidra till företagens och Norrköpings utveckling på bästa sätt, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande.