Norrköpings kommun köper inte byggnader av Vargarna Speedway

Publicerad 04 maj 2017 18:00

Vargarna Speedway har lämnat in en förfrågan till kommunen om att köpa föreningens byggnader för att på så sätt lösa föreningens ekonomiska problem. Efter bred intern utredning och dialog föreslår stadsplaneringsnämndens presidium till nämnden att inte köpa byggnaderna.

Vi har vänt och vridit på frågan tillsammans med berörda delar av kommunen, fört samtal med föreningen och genomfört en oberoende värdering av byggnaderna, säger ordförande i stadsplaneringsnämnden Kikki Liljeblad (S). Vi kan inte se några särskilda omständigheter kring varför kommunen ska köpa byggnaderna.

Kommunens uppfattning är att det finns för många frågetecken kring föreningens förmåga att betala den marknadsmässiga hyran samt att argumenten för att göra affär under processen har fallit.

I framtagandet av beslutet har representanter från stadsplaneringsnämnden, stadsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsnämnden, kultur och fritidskontoret, kommunens finansavdelning samt Upplev Norrköping AB hörts.

Anledningen till Vargarna Speedways ekonomiska situation beror på ett lån från föreningens tidigare ordförande som nu i sin helhet krävs in. Eftersom föreningen inte ser att de har möjlighet att betala lånet har de, genom stadsplaneringsnämnden, uppvaktat kommunen för att be om hjälp att hitta en lösning.

Vargarna Speedway fick besked om beslutet vid ett möte på torsdagskvällen.