Norrköpings kommun kommenterar IVOs utredning

Publicerad 13 oktober 2020 12:22

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat hur kommunen har handlagt ett ärende gällande ett barn som var i behov av skydd, som avled i hemmet.
IVO har i dag meddelat sitt beslut i ärendet där man finner allvarliga brister i handläggningen av ärendet hos Norrköpings kommun.
– Vi tar till oss den allvarliga kritik som framförts från Inspektionen för vård och omsorg gällande vår dokumentation och vi kommer nu att vidta de åtgärder som krävs för att efterfölja IVOs föreläggande, säger Yvonne Thilander, socialdirektör.

Hos Socialkontoret pågår redan ett omfattande arbete utifrån de brister som tidigare framkommit. Kommunen behöver nu fördjupa sig i föreläggandet och vilka ytterligare åtgärder som behöver vidtas.
– Vi är tacksamma över att IVO valde att gå vidare med en egen utredning. Med fler ögon får utredningen en bredare kompetens och erfarenhet och på så sätt kan vi se över områden som vi kan förbättra. Huvudfokus är att vårt arbete ska kunna förhindra att något liknande händer igen, säger Yvonne Thilander socialdirektör.

– Det är ett katastrofalt misslyckande från samhällets sida, precis som IVO skriver. Vi kommer självklart följa IVOs beslut men också se till att det arbete som redan påbörjats inom förvaltningen fullföljs, säger Andreas Bohlin (S), ordförande socialnämnden.