Norrköpings kommun inför munskydd och visir inom vård- och omsorgskontoret

Publicerad 19 november 2020 15:06


Vård- och omsorgskontoret har i dag, den 19 november, beslutat att medarbetare inom vård- och omsorgskontoret kommer att använda munskydd eller visir vid all ansiktsnära vård. Detta görs som en extra försiktighetsåtgärd, så kallad source control. Den tillfälliga rutinen införs för att minska risken att smitta kommer in på boenden och vid nära kontakter vid exempelvis hemsjukvård.

Som en extra försiktighetsåtgärd för att ytterligare minska risken för att smitta vård- och omsorgstagare med covid -19, kommer medarbetare att bära visir eller munskydd i situationer där de behöver komma ansiktsnära en vård- och omsorgstagare. Rutinen kallas för source control.
– Att våra vård- och omsorgstagare känner sig trygga är prio för oss. Vi följer kontinuerligt utvecklingen av smittspridningen i samhället. Användande av munskydd eller visir är en åtgärd vi inför för att ytterligare minska risken för att smitta vård- och omsorgstagare. Rekommendationen för medarbetare att stanna hemma vid minsta symptom gäller fortfarande. Munskydd ersätter inte de basala hygienrutiner som redan gäller. Det är fortsatt viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Inom vård- och omsorgskontoret har medarbetare även sedan tidigare, haft tillgång till nödvändig skyddsutrustning enligt myndigheternas och Region Östergötlands riktlinjer och rutiner som omfattar kommunens vård- och omsorgsarbete. Det nya beslutet innebär att visir eller munskydd kommer att användas i alla ansiktsnära moment inom den kommunala vården som rör hemtjänst, hemsjukvård, särskilt boende för äldre och personer med demens, dagverksamhet och verksamheter för personer med funktionsnedsättning.
– Det är viktigt att skyddsutrustningen hanteras korrekt för att fungera. Internt arbetar vi med utbildningsmaterial för att våra medarbetare ska kunna ta del av hur hanteringen ska gå till, säger Magnus Johansson.