Norrköpings kommun i Almedalen

 

Söndagen den 30 juni startar Almedalsveckan i Visby. Måndagen den 1 juli erbjuder Norrköpings kommun flertalet spännande seminarier i samarbete med East Sweden, på East Sweden arena i Almedalen.

Måndagen den 1 juli fylls East Sweden arena i Almedalen med aktuella, inspirerande och utmanande seminarier. AI i sjukvården, digitalisering i skolan och högteknologi i jordbruket är bara några av de ämnen som lyfts.

Dagen inleds med Sveriges talman Andreas Norlén, som kommer att prata om regeringsbildningen efter valet 2018. Hur ser han på processen idag, och vad vi kan lära av den inför framtiden?

I seminariet Finns det en övertro på skolans digitala revolution deltar Norrköpings kommuns digitaliseringsdirektör Johan Högne, och Sofie Lindén, utbildningsdirektör. Tillsammans med bland andra Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och Joke Palmkvist, ansvarig för skola och högre utbildning på Microsoft, kommer man under seminariet att lyfta och diskutera de utmaningar och möjligheter som kommer av digitaliseringen av skolan.

Även kommunstyrelsens ordförande i Norrköping, Lars Stjernqvist (S), kommer att ta plats på scenen och det under seminariet En växande, attraktiv och störningsfri stad – visst är det möjligt. Under seminariet kommer han, tillsammans med bland andra Anna Fredriksson, biträdande professor vid Linköpings universitet, och Jonas Thyrsson, chef Fastighetsutveckling på Lundbergs, att dela sina tankar kring städer i tillväxt, trängselutmaningar och möjligheter kring samverkan mellan kommuner, fastighetsägare, byggherrar och övrigt näringsliv.

Dagen avslutas traditionsenligt med ett Östgötamingel.

Ett fullständigt program, med mer information om dagens seminariepunkter hittar du här.