Norrköpings kommun ger sig själv föreläggande - riskerar vite om 4 miljoner kronor

Publicerad 22 mars 2018 08:44

Efter att renoveringen av omklädningsrummen vid gymnastikhallen (F13-hallen) i Fiskeby har dragit ut på tiden, har byggnads- och miljöskyddsnämnden igår beslutat att ge fastighetsägaren Norrköpings kommun ett föreläggande om att lokalerna måste vara renoverade till hösten 2018. Om så inte sker kan ett vite om 4 miljoner kronor utdömas.

2014 genomförde bygg- och miljökontoret ett tillsynsbesök i lokalerna. Då konstaterades det att ytskikten var slitna och behövde bytas ut i duschutrymmen. Vid ett uppföljande besök 2017 konstaterades det att renoveringen av duschutrymmen inte hade utförts, dessutom var ytskikt i omklädningsrum nedslitet. Mot bakgrund av detta har byggnads- och miljöskyddsnämnden nu beslutat att ge fastighetsägaren Norrköpings kommun ett föreläggande om att åtgärderna ska ha utförts till hösten 2018. Om så inte sker kan ett vite om 4 miljoner utgå. Summan är baserad på vad fastighetsförvaltaren, det kommunala bolaget Norrevo Fastigheter beräknar att renoveringen kommer att kosta – mellan 3,5 till 4 miljoner kronor.

Med stor sannolikhet kommer vitet inte att behöva utkrävas. Norrevo Fastigheter AB planerar att göra en totalrenovering av omklädningsrum och duschutrymmen och detta beräknas vara klart innan höstterminen startar 2018.