Norrköpings kommun bäst på europeiskt skolsamarbete

Publicerad 21 november 2017 08:41
Katarina Sperling

 

Norrköpings kommun belönas med utmärkelsen Årets Erasmus+aktör för sitt framgångsrika arbete med europeiskt utbyte inom utbildning. Universitets- och högskolerådet (UHR) delar ut priset, i syfte att uppmärksamma kommuner som utvecklar skolan genom utbyten och samarbeten med andra länder i Europa.

Katarina Sperling är internationell samordnare i Norrköpings kommun, hon arbetar för att skapa samarbeten med andra länder och stötta skolor att söka EU-medel.

─ Internationalisering handlar om skolutveckling, säger Katarina. Priset är ett viktigt erkännande för oss, det betyder att vi lyckas ha en organisation med hög kompetens inom det här området. Det betyder också jättemycket för lärares, skolor, rektorers och inte minst elever mångåriga arbete med skolor i hela världen och framför allt i Europa. Det bidrar till stolthet!

På vilket sätt samarbetar kommunens förskolor och skolor med andra länder? Flera hundra pedagoger från förskola till gymnasiet har genom åren getts möjligheten att jobbskugga europeiska kollegor eller gå kurser utomlands. Det handlar om kompetensutveckling. Personalen fått bättre syn på sin egen praktik och inspiration och idéer till nya metoder. Utbyten i grundskolan sker främst i form av samarbetsprojekt med tydligt fokus på pedagogiskt utbyte. På gymnasiet är det än mer fokus på elevutbyten och yrkespraktik.

Hur många enheter i kommunen är med i ett samarbetsprojekt just nu?
Vi har över 20 internationella projekt som är igång! Totalt handlar det om 11 förskolor, 6 grundskolor och 4 av de kommunala gymnasieskolorna. Exempelvis har vi ett projekt på Bråviksskolan som handlar om att öka läslusten hos unga. På Ektorpsringen arbetar man med projekt om datalogiskt tänkande och på Ektorpsskolan pågår ett projekt kring hållbar utveckling och framtidens utmaningar. På Ebersteinska samarbetar man att utveckla byggmetoder för passiva hus. Det bubblar verkligen av spännande utbyten och alla bygger på ett enormt engagemang hos involverade lärare, pedagoger, chefer och rektorer!

På vilket sätt är samarbetsprojekten utvecklande för Norrköpings
förskolor och skolor?
Förutom kompetensutveckling kan vi se att europeiskt samarbete höjer utbildningskvalitén. Det bidrar till innovation och metodutveckling, stärker språkkunskaper och bygger internationella nätverk samt är motivationshöjande för både personal och elever. Därigenom bidrar det till öka skolresultaten i alla våra verksamheter. För våra gymnasieelever som åkt iväg på yrkespraktik eller vistelse i utlandet kan vi se att de växt som människor och vidgat sina möjlighet till att få jobb utomlands. Det höjer anställningsbarheten bland våra elever.

Vad händer nu, hur kommer ni förvalta priset?
Norrköpings kommun kommer stå värdar för en konferens som UHR arrangerar. Syftet med konferensen är att uppmärksamma det internationella samarbetet som legat till grund för att kommunen fått utmärkelsen, och att sprida kännedom och kunskap i vår egen och andra kommuner. Det är givetvis en boost för alla som håller på internationalisering, men också en möjlighet att ta tillvara på kompetens och inspirera fler att jobba med internationalisering.

Pressmeddelande från UHR