Norrköpings kommun avvecklar stabsläget

Norrköpings kommun har på grund av coronapandemin arbetat i stabsläge sedan den 13 mars. Nu avvecklar kommunen stabsläget och återgår i ordinarie organisation.

Syftet med att kommunen gick upp i stabsläge var att stödja, leda och samordna kommunens övergripande insatser under krisen. Att stabsläget avvecklas beror på minskad smittspridning och att verksamheterna upplever en minskad påverkan som går att hantera inom den ordinarie organisationen.

Det betyder inte att faran är över och det är fortsatt viktigt att alla fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Kommunen kommer att snabbt kunna återgå till stabsläge om behov skulle uppstå.

 Efter en mycket intensiv period är vi nu tacksamma över att kunna avveckla stabsläget och att det arbete som pågår kan hanteras inom ordinarie organisation. Vi har dragit flera lärdomar under tiden vi varit i stabsläge. Som vikten av gemensamma lägesbilder, uthållighet, samverkan, och kommunikation. Vi är också redo att snabbt gå upp i stabsläge igen om behov skulle uppstå. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla medarbetare för helhjärtade insatser i samband med den pågående coronapandemin, säger Martin Andreae kommundirektör.

Norrköpings kommuns beslut att gå ur stabsläget gäller med omedelbar verkan