Norrköpings kommunala högstadieskolor öppnar som planerat måndag den 11 januari

Publicerad

De kommunala högstadieskolorna i Norrköping öppnar för närundervisning som planerat på måndag den 11 januari. Öppningen sker i enlighet med rekommendation från Region Östergötlands smittskyddsenhet.

Under torsdagen höll regeringen och Folkhälsomyndigheten en pressträff där de presenterade möjligheten för grundskolans högstadieskolor att övergå helt eller partiellt till distans- eller fjärrundervisning där behov och förutsättningar för det finns. Den nya förordningen träder i kraft den 11 januari och gäller till och med den 30 juni 2021.
– Vi har följt dagens pressträff och haft möte med regionens smittskyddsläkare. I dagsläget ser vi inte att det är nödvändigt att övergå till distansundervisning för våra högstadieskolor. Vi för kontinuerligt en dialog med våra enheter för att bidra till att skapa goda förutsättningar till avstånd inom skolans lokaler och stämma av hur en eventuell smittspridning ser ut. Om det krävs framåt så har vi nu fått ett nytt verktyg att använda oss av och vi har vid behov beredskap att kunna övergå till distansundervisning. Enskilda beslut kommer vid behov att tas för respektive enhet, säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör.

Skapa förutsättningar
Utbildningskontoret arbetar utifrån att i största möjliga mån skapa förutsättningar som möjliggör att kunna hålla skolorna öppna för närundervisning. En jämlik skola med goda förutsättningar för lärande för varje elev är grundläggande och ur ett folkhälsoperspektiv är skolans fysiska plats en otroligt viktig del för eleverna.

Anpassningar utifrån läge
Lokala anpassningar görs kontinuerligt beroende på aktuellt läge inom varje skolenhet och uppdaterad riskbedömning med eventuella ytterligare åtgärder för att säkra arbetsmiljön för medarbetarna, kommer att genomföras. Från den 11 januari finns nu ytterligare stöd för utbildningsnämnden som huvudman att kunna fatta beslut om att en skola ska övergå till distansundervisning. Tidigare har man kunnat fatta det beslutet i de fall då det inte går att försäkra elevernas kunskapsinhämtning på grund av stort personal- eller elevfrånvaro till följd av sjukdom i och med coronapandemin.
– Det finns flera aspekter på att nyttja möjligheten att övergå till distansundervisning på högstadiet. Dels skolans förutsättningar och lärarnas möjligheter att bedriva undervisningen på distans men vi måste också se till varje elevs möjligheter att ha en avskild plats för studiero och varje individs förutsättningar att ta till sig kunskaper genom distansundervisningen. Vi måste ta hänsyn till flera perspektiv i varje beslut, säger Hans Grimsell, verksamhetschef grundskola.

Beredskap för omställning
Utbildningskontoret har beredskap för att ställa om undervisningen för högstadieskolor till hel eller partiell fjärr- eller distansundervisning, när det krävs.

Pandemin har inneburit snabba omställningar. Elever och vårdnadshavare kommer att få uppdaterad information om läget och upplägget kring undervisningen löpande under terminens gång.