Norrköping ska bli en ännu bättre studentstad

Publicerad 31 maj 2018 18:00

Kommunstyrelsen beslutade i tisdags att införa en ny riktlinje. Riktlinjen förklarar att kommunen har som målsättning att förbättra Norrköping som studentstad, bland annat genom att göra studenterna mer delaktiga i staden och i kommunens utveckling.

Norrköping har flera goda kvaliteter som bidrar till att den är en god studentstad. Till exempel har vi ett vackert campus mitt i city. Fortfarande finns dock utmaningar som behöver tacklas för att ytterligare profilera staden som en studentstad.

I kommunens vision finns skrivet att Norrköping år 2035 ska vara en studentstad med 10 000 studenter. Ett sätt att sträva mot denna vision är att fokusera på Norrköping som just studentstad och studenters livssituation och tillvaro - här och nu. Den nya riktlinjen är en del i det arbetet.

Riktlinjen har tagits fram i samarbete mellan kommunstyrelsens kontor och studentkårerna vid Linköpings universitet (Stuff, LinTek och Consensus). Tre olika områden har identifierats som särskilt viktiga när det gäller studenters delaktighet i Norrköpings utveckling:

  • Det goda livet i en attraktiv studentstad
  • Studenter i samverkan med kommun, näringsliv och organisationer
  • Bostad och boendekostnader

Genom att utveckla studentstaden stärks också Norrköpings attraktivitet i stort. Om studenter trivs och ser framtidsmöjligheter i staden redan under studietiden ökar sannolikheten att man stannar kvar här.

Läs mer om samarbetet och riktlinjen i sin helhet här