Norrköpings fond för forskning och utveckling delar ut nya medel

Forskare som får ta del av forskningsfondens medel samt Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelsens ordförande under en pressträff
Publicerad 28 maj 2019 16:46

Idag beslutade kommunstyrelsen att fem nya projekt får ta del av medel ut Norrköpings fond för forskning och utveckling. Den totala summan som delas ut är 5,3 miljoner kronor.

De fem projekt som tilldelas medel är:

  • Språkundervisning i förskolan – stöd för lärande och utveckling; ska studera och utveckla språkundervisningen i förskolan.
  • Testbed Kungsgatan; ska etablera en Internet of things-testbed vid Kungsgatan och där utveckla metoder för at samla in och hantera olika typer av information gällande trafikflöden.
  • Programmering som nytt kunskapsinnehåll i teknikämnet i årskurs 1-6; ska undersöka vilket slags kunnande elever får möjlighet att utveckla i undervisning i och om programmering.
  • Smart textil: Flexibel skogsbaserad nonwowen textilelektronik; ska utveckla ny teknik och nytt material för att utöka möjligheterna att kombinera textil med elektronik.
  • Immersiv och interaktiv teknik för lärande och kreativitet på museer; ska syfta till att utveckla en fördjupad förståelse av den digitala teknikens möjligheter att förnya gestaltning av kunskap, lärande och upplevelser inom musei- och kulturarvsfältet.

Mer information om forskningsprojekten samt vilka som står bakom demPDF (pdf, 355.1 kB)

Nyhet från Linköpings Universitet i samband med presentationen forskningsprojekten

 

Fakta Norrköpings fond för forskning och utveckling

Norrköpings kommun inrättade forskningsfonden 2012 genom att avsätta 20 miljoner kronor. Den är en satsning som görs för framtiden i samverkan med Linköpings universitet, Campus Norrköping. Ytterligare 34 miljoner tillfördes fonden under åren 2013-2017. Det är nu tionde gången fonden delar ut medel. Sedan den inrättades har totalt 51,8 miljoner kronor delats ut till 53 olika forskningsprojekt, de fem senaste projekten inräknat.

Medlen ur Norrköpings fond för forskning och utveckling tilldelas forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till att något eller några av fondens fyra huvudsyften uppnås:

  • En högre utbildningsnivå i kommunen
  • Utveckling av kommunens verksamhet
  • Stärkt utbildning och forskning vid Campus Norrköping
  • Utveckling av Norrköpings arbetsmarknad och näringslivsklimat

Ansökande ska antingen vara forskare vid Linköpings universitet, anställd i Norrköpings kommun, eller tillhöra en organisation eller ett företag i kommunen. Den forskning som ska utföras behöver kunna knytas till forskningsmiljön på Linköpings universitet, Campus Norrköping.