Norrköpings arbete med klimatanpassning uppmärksammas

Stark sol i motljus
Publicerad 01 juli 2019 10:07

Norrköpings arbete med klimatanpassning till ett allt varmare klimat uppmärksammas i en ny rapport från Sveriges kommuner och landsting (SKL). Rapporten presenteras i samband med Almedalsveckan och visar bland annat på att ett varmare klimat i Norrköping kommer att slå mot människors hälsa, mot ekosystemen och mot jordbruket.

Sveriges kommuner- och landsting (SKL) släppte 1 juli rapporten, Klimatförändringarnas lokala effekter, om konkreta effekter av kommande klimatförändringar på lokal nivå. Rapporten baseras på underlag från SMHI och tre valda kommuner. Bland dem Norrköping.

I Norrköping är det värme och torka som har studerats och rapporten tittar på hur den exeptionellt varma och torra sommaren 2018 påverkade Norrköping, och på de åtgärder som vidtagits för att möta effekterna av ett varmare klimat i framtiden.

– Det känns jätteroligt att vi i Norrköpings kommun får möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter i Almedalen inom ett så viktigt ämne som Klimatanpassning, det är verkligen en fråga som är aktuell. Att SKL lyfter fram Norrköpings arbete som ett gott exempel med värmebölja och torka är jätteroligt, säger kommunalråd Karin Jonsson (C).

SKL:s rapport visar bland annat att träd och vegetation påverkar temperaturen i stadsmiljön positivt. Mätningar under somrarna 2017 och 2018 visar att dagstemperaturen var cirka 10 grader högre på en gata utan träd gentemot en gata med träd.

Under 2018 hade Norrköping en medeltemperatur på över 20 grader under 50 dagar. Det är en kraftig ökning mot hur det har varit under de senaste decennierna. Värmen ökar risken för bland annat bränder och för människors hälsa och rapporten visar också på andra konsekvenser av vädret 2018 i Norrköping

  • Kylanläggningar som slutade fungera
  • Torg och stora öppna ytor blev svåra att vistas på
  • Döda träd och växter
  • Stora sprickor i vägarna

Redan 2017 började Norrköping ett arbete med att jobba systematiskt med att skapa en trygghet och ökad beredskap i kommunens verksamheter inom vård- och omsorg och inom förskola och skola inför värmeböljor.

– Vi har skaffat oss en bild över vilka enheter som är särskilt sårbara. Nu pågår arbetet med klimatanpassning för att minska riskerna för konsekvenser under en värmebölja. Bland annat har vi skapat checklistor för att stödja personalen. Just nu pågår ett arbete med att förbättra checklistorna ytterligare. Mycket av vårt arbete sker i samverkan med forskare på Linköpings universitet, säger Merja Willman, koordinator på kommunstyrelsens kontor.

Här hittar du SKL:s rapport