Norrköpings äldreboenden är klara med vaccinationerna

Publicerad 22 februari 2021 08:41


Vaccineringen av de boende inom särskilt boende för äldre i Norrköping är klar sedan någon vecka tillbaka. Alla boende har erbjudits vaccin, de som haft möjlighet och tackat ja till vaccination har nu fått både första och andra dosen.

– Det känns jättebra och är en milstolpe att vara i hamn med vaccinering för våra äldreboende som tackat ja till vaccination, säger Anneli Granath, områdeschef, särskilt boende, vård- och omsorgskontoret.

Skolsköterskor från utbildningskontoret och legitimerade sjuksköterskor har bidragit med sin kunskap och hjälpt till med vaccinationen.
– Det har varit en ovärderlig hjälp för oss. Medarbetare inom vård- och omsorgskontoret har sett till att logistiken har fungerat och samarbetet med regionen har flutit på bra så vi är väldigt tacksamma över hur bra det har gått, säger Anders Granqvist, verksamhetschef inom vård- och omsorgskontoret.

Medarbetare erbjuds vaccination
Just nu pågår ett fortsatt arbete med att vaccinera nyinflyttade på särskilt boende samt medarbetare. Vård- och omsorgsverksamheternas personal vaccineras i mässhallarna i Norrköping och första tillfället var den 4 februari för personal inom särskilt boende. Även om mycket flyter på bra finns det stora utmaningar, inte minst när det kommer till logistiken.
– Om vi får överblivna doser på ett boende så går de direkt till personal på boendet då inga doser får förspillas. Övrig personal inom särskilt boende, som tackat ja till vaccin, får sin första och andra dos på mässhallarna, berättar Anneli Granath, områdeschef särskilt boende.
– Jag upplever att de flesta av våra medarbetare är positiva till att ta vaccin. Det finns såklart en oro men vi har inte märkt av det i någon högre grad, säger Anders Granqvist.

Fortsatt avrådan från besök
Vaccinet kommer med stora förhoppningar från både boende och närstående om att äntligen få träffas igen. Även om vaccinationerna är igång måste alla hålla i och hålla ut ytterligare lite till och respektera rekommendationen om att inte besöka sina äldre riktigt ännu.
– Det är förståeligt att längtan efter att få kramas och umgås igen är stor, men vi har en fortsatt samhällspridning och måste förhålla oss till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tack vare att vi varit restriktiva med besök har vi kunnat minska smittspridningen. Tyvärr kan inte alla på våra boende vaccinera sig av medicinska skäl och några har valt bort vaccinet av personliga skäl. Därför måste vi hålla i ett litet tag till, uppmanar Anders Granqvist.