Norrköping och Linköping i samverkansprojekt för att minska plastens påverkningar på miljön

Publicerad 18 december 2017 09:19

Kommunerna i Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Uppsala samverkar i EU-projektet ”Minskad klimatpåverkan från plast i kommunal verksamhet”. Målet är att minska miljöpåverkningar på grund av plastanvändning i de kommunala verksamheterna.

De största kommunerna i regionen Östra Mellansverige orsakar tillsammans ett koldioxidutsläpp på cirka 4 000 ton per år genom användning av olika arbetsmaterial av fossil plast. Det motsvarar 1600 genomsnittliga bensinbilars körning under ett år.

Bland annat rör det sig om användandet av sådant som skoskydd, handskar, förkläden, soppåsar, muggar och bestick. Nu vill kommunerna i Norrköping, Linköping, Eskilstuna och Uppsala bidra till att minska plastens påverkan på miljön genom att både minska förbrukningen samt välja förnybara material eller återvunnen plast.

– Det här projektet syftar bland annat till att ge kommunerna verktyg för att nå en hållbar plastanvändning. Vi har som ett första steg precis påbörjat en kartläggning av vad vi köper in för förbrukningsmaterial i plast. Den ska vara klar sista mars 2018 och kommer att leda till att vi kan ställa hårdare krav i våra upphandlingar för de produktgrupper vi ser medför störst miljö- och klimatpåverkan, säger Karin Faxér, utredare i Norrköpings kommun.

– Tack vare EU-projektet kan vi se över vilka olika plaster som används i våra verksamheter och välja bort sådana plaster som är lätta att byta ut eller är särskilt skadliga för miljön. Förhoppningen är att vi kommuner som stora upphandlare ska kunna påverka och driva marknaden till att erbjuda klimatsmarta och giftfria alternativ, säger Lise-Lotte W Järvinen, utvecklingsstrateg i Linköpings kommun.

Kommunerna har blivit beviljade 3,5 miljoner kronor i stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för att genomföra samverkansprojektet, som pågår fram till och med 2020.

– För att minska vår påverkan på miljön och klimatet är det viktigt att kommunerna arbetar för en utfasning av fossila produkter. Plastprojektet är ett steg i rätt riktning och ligger helt i linje med både vår kemikalieriktlinje och energiplan i Norrköping, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd och tekniska nämndens ordförande i Norrköping.

– Linköping ska bli koldioxidneutralt 2025. Att fasa ut användningen av den fossila plasten går väl i linje både med det målet och med vårt kommande kemikalieprogram, säger Rebecka Hovenberg (MP), miljökommunalråd.