Norrköping medskapare av nationell e-tjänst

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, som förutom rökförbudet på vissa allmänna platser också bland annat innebär att det krävs tillstånd för att få sälja tobak. Norrköpings kommun har varit med att utveckla en ny nationell gemensam e-tjänst på uppdrag av Tillväxtverket.

Arbetet med den nya e-tjänsten har skett inom ramen för det nationella programmet Serverat, som syftar till att förenkla myndighetskontakter för företag genom digitala lösningar. Tidigare har Serverat tagit fram liknande e-tjänster på alkohol- och livsmedelsområdet, också där var Norrköpings kommun involverad, och blev först i landet med att ha samlat alla kommunala tjänster rörande alkoholtillstånd i en enda tjänst. Det här är dock första gången som en e-tjänst tas fram inför en ny lagstiftning.

- Arbetet med e-tjänsten har gått snabbt, eftersom tiden har varit knapp, men vi är nöjda med resultatet, och våra tillståndshandläggare tycker att den fungerar mycket bra, säger Kerstin Westerberg, utvecklingsledare på digitaliseringsavdelningen i Norrköping.

E-tjänsten förenklar för företagen, eftersom den innebär att kommunerna kan erbjuda en digital lösning istället för enbart en pappersblankett. I förlängningen väntas den också leda till kortare handläggningstider.

De nya reglerna för tillstånd gäller både den som säljer tobak till konsumenter (detaljhandel) och den som ägnar sig åt annan typ av försäljning (partihandel).

E-tjänsten har tagits fram i samarbete mellan Tillväxtverket, Folkhälsomyndigheten, Bolagsverket, Sveriges kommuner och landsting SKL, kommunerna Norrköping, Karlskrona, Eskilstuna, Gotland, Botkyrka och Sundsvall, samt Täby, Norrtälje, Vallentuna, Lidingö och Vaxholm (representerade av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor).

Klicka här för att komma till den nya e-tjänsten