Norrköping lanserar e-tjänst för restaurangföretagare

Publicerad 27 juni 2017 14:58

För att starta företag inom restaurangbranschen behövs en mängd tillstånd från kommunen och andra myndigheter. Nu har flera kommuner gått ihop för att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Tillväxtverket och Bolagsverket utveckla digitala lösningar som gör det enklare att starta och driva företag. Norrköping är en av pilotkommunerna som nu får testa e-tjänsten som lanseras den 31 maj.

Det finns en enorm potential i att förenkla den ofta tidskrävande administrationen som är kopplad till att starta och driva företag, genom att digitalisera tjänster och processer. Restaurangföretagare måste hantera stora mängder tillstånd, regler och uppgiftslämnande. Programmet Serverat omfattar till en början e-tjänster inom restaurangbranschen med ambitionen att framöver omfatta fler branscher. Norrköpings kommun är en av de första kommunerna att testa på e-tjänsten.

– Genom att förenkla och digitalisera våra ansökningar och registreringar gör vi arbetet lättare för restaurangägare. Serverat ger också oss en möjlighet att ta några stora steg mot att mer information blir digital hela vägen, vilket i förlängningen kommer göra handläggningen ännu enklare och effektivare. Det i sin tur innebär ju att om informationen som kommer in till oss har hög kvalitet blir vägen till beslut kortare, säger Maria Pihlajärvi, enhetschef livsmedel, Norrköpings kommun.

På webbplatsen www.verksamt.se kan restaurangägaren enkelt svara på frågor om sin verksamhet och skapa en individuell checklista. Checklistan visar de tillstånd som behöver sökas och leder företagaren vidare till e-tjänster hos kommuner och myndigheter.

När e-tjänsterna ansluts till den sammansatta bastjänsten, som förmedlar information från myndigheternas register, erbjuds restaurangföretagaren förifyllnad av sina uppgifter. Förutom att det blir enkelt och smidigt för företagaren, underlättar det kommunernas egen hantering när ansökan är komplett och korrekt ifylld.

Se mer information om programmet på Sveriges kommuner och landstings webbsida