Norrköping klättrar 135 placeringar i årets kommunrankning

Publicerad 28 juni 2017 13:31

Norrköpings kommun hamnar på plats 42 när miljötidskriften Aktuell hållbarhet rankar Sveriges bästa kommuner inom miljöområdet.

Varje år gör Aktuell hållbarhet en rankning av Sveriges kommuner utifrån kommunernas arbete inom olika miljöområden. Rankningen baseras på kommunernas egna svar på en enkät sammanställd av Aktuell hållbarhet samt ett antal externa data som exempelvis kommunernas resultat i Boverkets miljö-målsenkät.

Poängsystemet räknas utifrån både enkätdelen och från den externa datan. Maxpoäng är 35 varav Norrköping fick 23,78 poäng. I fjol hamnade Norrköping på plats 177 och har tills i år klättrat över 100 placeringar.
– Det är verkligen glädjande att vi avancerar så stort i årets kommunrankning. Vi arbetar kontinuerligt med miljöfrågorna i kommunen och det här är ett gott kvitto på det bra arbete som görs, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd, Norrköpings kommun.

Starka områden för Norrköpings kommun som märks i årets rankning är exempelvis kapitalförvaltning där Norrköpings kommun tagit fram en riktlinje för placeringar samt emitterat gröna obligationer. Ett annat område är social hållbarhet där kommunen arbetar med sociala krav i upphandlingar. Ett beslut om att till 2020 ska 50 procent av kommunens tjänsteupphandlingar innehålla sociala krav har tagits.
– Enkätfrågorna varierar lite från år till år så man kan inte jämföra resultaten rakt av men det ger ändå en bra indikation på hur kommunen ligger till miljömässigt. Kapitalförvaltning och social hållbarhet är nya områden i årets enkät och det är också områden som Norrköpings kommun arbetat aktivt inom de senaste åren, säger Karin Faxér, miljöcontroller, Norrköpings kommun.

Andra positiva resultat som gett bra poäng:

  • Framtagande av inriktningsdokument för miljöpolitiken
  • Framtagande av riktlinje för ekosystemtjänster
  • Mål om 100% förnybara energikällor till 2030
  • Prioritering av gång, cykel och kollektivtrafik samt att öka andelen av dito
  • Krav på förnybara drivmedel på samhällsbetalda transporter(skolskjuts, färdtjänst ody) samt uppföljning av dessa via stick-provstagning i tanken
  • Samverkan Håll Sverige rent , #snyggaretryggarnorrköping

Se hela listan över hur Sveriges kommuner placerar sig