Norrköping klättrar 100 placeringar

Publicerad 26 april 2017 09:22

Under tisdagen presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin rapport om hur företagare uppfattar kommunernas myndighetsutövning. För Norrköpings kommun har både NKI (nöjd-kund-index) och rankning klart förbättrats.

Rapporten visar att det finns ett starkt engagemang för företagsfrågor bland Sveriges kommuner och att företagarna blir allt nöjdare med kommunernas service. Riksgenomsnittet för NKI-index är 70. Norrköpings NKI-index har stigit från 66 (2014) till 75 (2016), vilket innebär att Norrköpings kommun klättrar i rankningen från plats 137 till plats 37. I jämförelse med de tio största kommunerna som deltar i undersökningen ligger Norrköping nu på plats två.

Företagarna i Norrköpings kommun ger varierande betyg till de olika myndighetsområdena. Högst värde får brandtillsyn med ett värde på 79 (rikssnitt 80). Lägst poäng får bygglov med ett värde på 67 (rikssnitt 60). Bygglov står samtidigt tillsammans med miljö- och hälsoskydd för den största ökningen från förra mätningen. Nytt för i år är att livsmedel brutits ut ur miljö- och hälsoskydd, med ett NKI på 75 för Norrköping (rikssnitt 74). På servicesidan är företagarna i Norrköpings kommun mest nöjda med bemötande 80 (rikssnitt 75), tillgänglighet 78 (rikssnitt 72) och rättssäkerhet 76 (rikssnitt 70).

– Vi vill ha en återkoppling på vad företagarna som varit i kontakt med oss tycker. Genom undersökningen får vi besked från företagarna vad de är nöjda med och vad de tycker vi behöver bli bättre på. Det företagarna tycker är viktigast att ytterligare förbättra är effektivitet och kompetens, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Alla förvaltningar som är berörda av SKL:s undersökning har gått igenom rapporten och använder den som ett underlag i sitt fortsatta förbättringsarbete.

– Ett bättre företagsklimat är prioriterat. Därför är det glädjande att se att något positivt är på väg att hända. Rapporten visar på ett tydligt sätt hur de företagare som varit i kontakt med kommunen i ett ärende blivit bemötta. Min personliga åsikt är att vi kommer att se ännu bättre siffror framöver och det grundar jag på den återkoppling jag fått från företagare, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd.

– Förbättrad service till, och samarbete med näringslivet är ett av kommunledningens uttalade mål. Vi är nöjda med de här siffrorna och uppgången sporrar till fortsatta ansträngningar, säger Martin Andreae, kommundirektör.