Norrköping har länets bästa kommunwebbplats

Publicerad 27 november 2017 15:29

I SKL:s årliga granskning av Sveriges kommuners webbplatser 2017 ”Information till alla”, hamnar Norrköping på nionde plats nationellt. Det är bästa resultat i Östergötland.

För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbundersökningen ”Information till alla” för att undersöka innehåll och kvalitet på den information som finns på kommunernas webbplatser. Utgångspunkten har varit att se på informationen utifrån medborgarnas perspektiv. Undersökningarna har väsentligt bidragit till att utveckla kommunernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv. Det har bland annat visat sig genom att resultaten förbättrats år för år.

Under perioden juni till oktober 2017 skattade över 240 kommuner själva om det gick att hitta svar via kommunens webbplats på de 256 frågor som har ställts även i tidigare undersökningar. Det har handlat om frågor om till exempel vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på återvinningsstationen eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen.

Norrköpings kommuns webbplats fick 95 procent av maxpoängen och hamnar på nionde plats i den nationella självskattningstabellen. Bäst blev Hammarö kommun med 98 procent.

Här finns hela SKL:s "Information till alla".