Norrköping först i Sverige med samlad e-tjänst för ansökan om alkoholtillstånd och livsmedelsregistrering


För att starta företag inom restaurangbranschen behövs en mängd tillstånd från en kommun och andra myndigheter. Norrköping är nu först i landet med att ha samlat alla kommunala tjänster rörande alkoholtillstånd i en enda tjänst - som dessutom direkt kan upplysa om personens behörighet för sin ansökan.

Inom restaurang- och livsmedelsbranschen är det vanligt att företagare måste hantera stora mängder tillstånd, regler och uppgiftslämnande. Norrköpings kommun går nu i spetsen för att underlätta deras vardag.

– Det finns ett behov av att förenkla den ofta tidskrävande administrationen som är kopplad till att starta och driva företag. Genom att samla de olika tjänsterna blir det tydligare vilken eller vilka tjänster som gäller för den som söker, säger Maria Pihlajärvi, livsmedelschef på Norrköpings kommun. Dessutom blir det tydligare vilken information de behöver bifoga som underlag till tillstånden. När ansökningarna håller hög kvalitet blir vägen till beslut betydligt kortare, någonting som alla tjänar på.

Den samlade e-tjänsten för ansökan om alkoholtillstånd omfattar 13 olika tjänster. Restaurangägaren kan därmed enkelt gå in på ett enda ställe och sedan välja de tjänster som är aktuella. Tjänsten är dessutom kopplad till Bolagsverkets bastjänster (SSBTGU och SSBTEN). Där hämtas information som företagaren gett tidigare så att man slipper att fylla i alla uppgifter flera gånger. Samtidigt godkänns även om det är en behörig person som gör ansökan, så stegen där kommunen ska kontrollera att personen är godkänd blir mindre omfattande.

– Vi inom bygg- och miljökontoret har i samverkan med IT-avdelningen drivit den här utvecklingen. Det känns jätteroligt att vi nu faktiskt är först i landet med att kunna presentera en tjänst som vi vet kommer att underlätta betydligt för de som behöver söka tillstånd inom det här området, säger Maria Pihlajärvi.

Tjänsten går även att nå via serverat.se vilket betyder att den är tillgänglig även nationellt.