Norrköping får 145 miljoner i extra statsbidrag för 2020

Publicerad 02 april 2020 16:55

Regeringen har aviserat att Sveriges kommuner och regioner får ytterligare 15 miljarder extra i generella statsbidrag utöver tidigare aviserade medel. För Norrköpings del handlar det om 145 miljoner extra för 2020.

Det här är givetvis ett väldigt välkommet besked. Tillsammans med medel ur våra egna reserver gör detta att arbetet inom exempelvis skolan och omsorgen kan fortlöpa utan att ekonomin får konsekvenser för volym eller kvalitet i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S).

Norrköpings kommun har tidigare konstaterat att coronakrisen slår hårt mot kommunens ekonomi och att utvecklingen på kapitalmarknaden gör att prognosen för 2020 just nu visar på ett underskott på 153 miljoner kronor i förhållande till budget.

Det paket som regeringen presenterade under torsdagen innebär alltså att kommuner och regioner får drygt 22 miljarder extra inklusive de 7,5 miljarder som tidigare aviserats från regering och riksdag.

Samtidigt gör den globala virusspridningen att konjunkturen faller snabbt och skatteunderlaget utvecklas mycket svagt enligt Sveriges kommuner och landsting.

 De extra statsbidragen ger oss draghjälp för att försvara kvaliteten i verksamheten i ett pressat läge. Men coronautbrottet för inte bara med sig direkta kostnader för oss, utan den ekonomiska nedgången innebär också minskade skatteintäkter framöver. Därför är det viktigt att vi har rustat oss med egna reserver för sådana här situationer, säger Lars Stjernkvist (S).