Norrköping bland de tio bästa kommunerna i landet på klimatanpassning

Vy över Norrköping där rådhuset syns
Publicerad 18 juni 2019 10:18

Norrköping är bland de främsta kommunerna i landet gällande arbetet med klimatanpassning. Det fastslår IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring när de för fjärde gången presenterar sin undersökning av hur väl förberedda landets kommuner är på att kunna anpassa sig till framtida klimatförändringar som skyfall, översvämning, värmebölja och torka.

Undersökningens frågor bygger på ett verktyg för klimatanpassningsarbete – The Adaption Support Tool – som lanserats inom EU och omfattar sex delområden. Kommunerna får svara på hur de ser på och arbetar inför kommande klimatförändringar, sedan sammanställs svaren som även ligger till grund för den rankning som presenteras. Sedan Norrköping började delta i undersökningarna 2016 har kommunen klättrat från 26:e till 4:e plats.

– Vi är både glada och stolta över det fantastiska arbete som bedrivs inom kommunen gällande de här frågorna. Det är många som är med och bidrar i detta, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd. Norrköping har bland annat genomfört en kartläggning av kommunens sårbarhet inom översvämningar och värmebölja på verksamhetsnivå och identifierat vilka utmaningar som kommunen står inför. Det är en åtgärd som flera olika aktörer kan dra nytta av även utanför den kommunala organisationen.

Syftet med undersökningen är att kartlägga klimatanpassningsarbetet i landets kommuner och därmed få en överblick över hur det ser ut på lokal nivå. Över tid kommer man även att kunna se om och hur klimatanpassningsarbetet förändras. Sedan värmeböljan förra året har kommunfullmäktige i Norrköpings kommun till exempel satt upp ett tydligt mål om att man ska arbeta med sårbara grupper och värme.

– Arbetet med de sårbara grupperna är pågående och involverar exempelvis personal från förskolor och äldreboenden. Vårt mål är att vi ska bli bäst i landet för dessa grupper, eftersom de inte kan skydda sig själva, säger Merja Willman, koordinator på kommunstyrelsens kontor.

En av anledningarna till de goda resultaten i Norrköping tros vara det gedigna samverkansarbete som utförs mellan verksamhetskontoren. Flera kommunala bolag, som Hyresbostäder, Nodra och Norrevo, arbetar också fokuserat med klimatanpassningsfrågor inom sina områden. Sedan 2017 samverkar även Norrköpings kommun med Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings Universitet och SMHI gällande klimatanpassningsarbetet.

– När vi är fler som samverkar och samarbetar med olika bakgrund och kompetens blir också resultatet bättre och mer långsiktigt. Det är otroligt roligt att det gemensamma arbetet som utförts inom det här området ger så bra resultat. Vi ska komma ihåg att klimatanpassning inte är ett statiskt arbete utan en pågående process säger Merja Willman, kommunstyrelsens kontor.

Fullständig rapport: Klimatanpassning 2019 - så långt har Sveriges kommuner kommit