Norrköping är en av landets mest digitala kommuner

Publicerad 09 mars 2018 16:54

I ett nytt digitaliseringsindex som lanserades idag nämns Norrköpings kommun som en av de mest digitaliserade kommunerna i landet tillsammans med Stockholms stad och Göteborgs stad.

Företaget Cloud Republic lanserade idag, fredagen den 9 mars, ett nytt digitaliseringsindex. Förutom en topplista på de 100 mest digitala företagen i Sverige har Cloud Republic också topplistor över digitala branscher, län, regioner och kommuner. Norrköping finns med bland de tre kommuner som är mest digitala.

Kort kan man säga att de som är bäst på digitalisering enligt detta index arbetar kreativt med digital kommunikation, är aktiva i sociala medier samt arbetar med sökordsmarknadsföring och har därmed bra synlighet på Google.

– Digital närvaro och kommunikation spelar en allt större roll i vårt samhälle och för dess invånare. För oss har det varit viktigt att skapa delaktighet och engagemang bland kommuninvånare och besökare i våra sociala medier. Vi arbetar också aktivt med användarvänlighet på webbplatser. Detta tror jag kan ha bidragit till att vi fått ett så pass högt index. Nu gäller det att vi går vidare på den inslagna vägen och fortsätter att vara en kommun som ligger långt fram i de här viktiga frågorna, säger Louise Flygt kommunikationsdirektör.

– Det känns verkligen roligt att få ett kvitto på att Norrköping som kommun har en så stark digital konkurrenskraft. Det vittnar om att vi utför ett modernt, medvetet och konsekvent kommunikationsarbete, säger Martin Andreae, kommundirektör.

Här kan du läsa hela rapporten

Digitaliseringsindex är ett verktyg för att mäta digitaliseringsnivån hos företag och organisationer. Digitaliseringsindexet beräknas med hjälp av CloudRepublics digitaliseringsplattform, som uppdateras kontinuerligt. Digitaliseringsindexet baseras helt på datadriven analys som är framtaget genom forskning och utveckling.