Norrköping - 4:e plats i Årets arkitekturkommun

Publicerad 02 juli 2019 14:41
Varje år utser Sveriges Arkitekter och HSB Riksförbund Sveriges bästa arkitekturkommuner. I år fick Norrköping en hedrande fjärdeplats. Norrköping har funnits med på topp 20-listan varje år sedan priset startades för 3 år sedan.


Malmö utsågs till Årets Arkitekturkommun 2019, Örebro kom på andra plats och Borås på tredje plats - därefter kom Norrköping.

Juryns motivering: Norrköping är en av de kommuner som ökat sina poäng mest vad gäller bedömningen utifrån byggande, rutiner och lagefterlevnad. Poängen har ökat med drygt 20 enheter och Norrköping klättrar från plats 66 till en delad andraplats. Anledningen till den stora ökningen är dels att planerat byggande närmat sig mer balans i relation till det långsiktiga flyttnettot. Vi kan dock se att planerna i mindre utsträckning än i andra toppkommuner omsätts i faktiskt byggande, något som således kan stärkas. Vidare har Norrköping liksom flera av de andra toppkommunerna arbetat med att utveckla och uppdatera policys, riktlinjer och styrdokument för markanvisningar, bostadsförsörjning, översiktsplaner och arkitektonisk inriktning för kommunen.

Läs hela rapporten på arkitekt.se.