Nordiskt samarbetsprojekt kring gröna obligationer

Publicerad 25 oktober 2017 10:00

Under 2016 emitterade Norrköpings kommun sin första Gröna obligation. Pengarna som kommunen lånar inom ramen för den gröna obligationen kommer att investeras i klimatsmarta och energieffektiva projekt.

Hur arbetet inom de gröna investeringarna fortskrider ska årligen presenteras i en så kallad Impact report. Norrköpings kommun har deltagit i ett nordiskt samarbetsprojekt som utvecklat en gemensam nordisk guide för hur emittanterna ska rapportera effekterna av gröna obligationer på ett harmoniserat sätt. Guiden är nu färdigställd och lanserades på OECD Green Investment Forum i Paris den 24 oktober 2017.

Danmark, Finland, Norge och Sverige har deltagit i arbetsgruppen med representanter från banksektorn och den offentliga sektorn. Ramverket för den Gröna obligationen är brett och kan omfatta många olika typer av projekt. Det skapar möjligheter och flexibilitet men kan också försvåra utvärdering och uppföljning. Syftet med guiden är att underlätta uppföljning och möjliggöra en transparent och samstämmig redovisning av den effekt som projekten lett fram till. Arbetet med att förbättra och utveckla metoderna för uppföljning kommer att fortsätta och guiden ska vara ett levande dokument.

Mer information om gröna obligationer och om guiden för uppföljning hittar du här