Nordisk kraftsamling kring klimatanpassning

Publicerad 15 juni 2018 08:44

Hur kan vi arbeta tillsammans för att hitta nya idéer för klimatanpassning? Det är en av frågorna som står i fokus för Nordic Conference on Climate Adaptation 23-25 oktober. Nu går det att ta del av det fullmatade programmet.

Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta i Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Norrköping.

Programmet behandlar bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa, hur medborgare kan engageras i klimatanpassningsarbetet, vilka affärsmöjligheter det förändrade klimatet skapar och hur man ska kunna hitta lösningar på olika samhällsutmaningar.

- Konferensen är en mötesplats för att utbyta idéer och hitta möjligheter för klimatanpassning. Vi vill också öka kunskapen om den senaste forskningen och delge praktiska erfarenheter av klimatanpassning, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Konferensen, som ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018, arrangeras av Linköpings universitet, SMHI och Norrköpings kommun.

Läs mer på konferensens hemsida.