Nordisk konferens om klimatanpassning hålls i Norrköping

Publicerad 04 april 2018 09:20

Ett förändrat klimat kan göra länder mer sårbara för yttre faktorer. Det finns sätt att rusta samhället för att bättre kunna möta dessa. Den 23-25 oktober hålls en nordisk konferens i Norrköping där olika aktörer ska inspirera till olika lösningar kring klimatanpassning. Konferensen arrangeras i ett unikt samarbete mellan SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Fler översvämningar, värmeböljor, ras och skred är några exempel på vad ett varmare klimat innebär. I dag arbetar en rad aktörer med klimatanpassning för att möta klimatförändringarna, bland annat kommuner, myndigheter, företag och forskare. Det kan handla om att minska risker men också att ta tillvara på nya möjligheter.

Den 23-25 oktober hålls konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaption på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping. Temat är ”Nordiska lösningar för robusta samhällen” ska främst ge tillfälle att utbyta idéer kring anpassning och lösningar för olika sektorer i samhället.

  • – I de nordiska länderna har vi kommit igång bra med arbetet och det finns en stor kunskap inom många områden, men mycket arbete återstår. Vi behöver dela erfarenheter och inspirera varandra för att komma vidare och också få fler aktörer att börja klimatanpassa sina verksamheter, säger Mattias Hjerpe, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.


Konferensen erbjuder ett brett spektrum av frågeställningar, såsom det senaste från klimatforskningen, planering för stigande havsnivåer, klimatanpassad infrastruktur, jordbruksfrågor, hur världens klimatförändringar påverkar Norden samt hur politiken kan hantera klimatanpassning och minskning av utsläppen av växthusgaser. Konferensen kommer även behandla medborgarengagemang och hur man får olika samhällsgrupper att bli delaktiga i utvecklingen av robusta och fossilfria samhällen.

  • – Konferensen är ett viktigt forum för att stärka klimatanpassningsarbetet i Norden. Genom att dela våra erfarenheter kan vi komma längre med att bygga hållbara samhällen och förutsättningar för att klara de utmaningar vi står inför, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI.

  • – Jag är glad och stolt över att Norrköping står som värd för konferensen och att dessa viktiga frågor diskuteras här. Vi måste ta klimatförändringarna på allvar och samtidigt sätta värde på att de anpassningar vi måste göra också medför stora möjligheter. Det är en styrka att vi samverkar med Linköpings universitet och SMHI kring de här stora samhällsutmaningarna, säger Karin Jonsson (C), kommunalråd med ansvar för miljöfrågor i Norrköpings kommun.

Nordic Conference on Climate Change Adaptation har arrangerats vartannat år sedan 2010 och tidigare har Bergen, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm stått som värd för konferensen. Årets upplaga är den femte i ordningen och arrangeras gemensamt av SHMI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun

Läs mer om Nordic Conference on Climate Change Adaption.